Prijedlog liste branitelja i članova njihove porodice kojima se Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2021. godinu

Na osnovu člana 15. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za obavljanje volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branitelja i članova njihovih porodica za 2021. godinu, utvrđuju:

 

PRIJEDLOG LISTE
branitelja i članova njihove porodice kojima se Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva
za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2021. godinuKontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15