Konačna rang lista kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona po drugom ponovljenom javnom pozivu za dodjelu sredstava u svrhu zapošljavanj

Na osnovu odredbe člana 26. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/19, 3/20 i broj: 02/1-02-024473-20 od 10.11.2020. godine) i člana 10. Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2020. godini, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 17/20 i broj: 02/1-11-27119/20 od 08.12.2020. godine) Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje

KONAČNU RANG LISTU
kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona po drugom ponovljenom javnom pozivu za dodjelu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona...

 

 

Na osnovu odredbe člana 26. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/19, 3/20 i broj: 02/1-024473-20 od 10.11.2020. godine ) Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje

KONAČNU RANG LISTU
kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona po drugom ponovljenom javnom pozivu za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

 

 

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavaju se kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja/samozapošljavanja po drugom ponovljenom Javnom pozivu za 2020. godinu da će se potpisivanje ugovora vršiti 25.12.2020. godine (petak) u prostorijama Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

Napomena: Kandidati koji nisu priložili tekući račun, dužni su isti dostaviti najkasnije do 22.12.2020. godine.

Tuzla, 21.12.2020. godine

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15