Rang lista kandidata za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini i Lista kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nepotpuni, neblagovremeni ili odbijeni kao neosnovani

Na osnovu člana 19. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-02-010277/21 od 25.03.2021. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica utvrđuje

 


RANG LISTU

kandidata za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini i

LISTA kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nepotpuni, neblagovremeni ili odbijeni kao neosnovani

 

 

Konačna lista kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu odredbe člana 20. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu broj: 02/1-04-5590/21 od 16.03.2021. godine, Ministar za boračka pitanja TK utvrđuje

 


KONAČNU LISTU

kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na
području 
Tuzlanskog kantonaKonkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuje sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa (volonterski staž)

Na osnovu člana 17. Zakona o dopunskim pravima branilaca i njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/20) i člana 12. Oduke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/19) i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-04-01555-21 od 27.07.2020. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 


K O N K U R S

za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog
kantona obezbjeđuje sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa
(volonterski staž)


Konačna rang lista invalidskih sportskih klubova kojima se dodjeljuju finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2021. godinu

Na osnovu odredbi člana 21 stav (3) i (5) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka dodjele finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, broj: 02/1-11-10989/20 od 09.06.2020. godine i broj: 02/1-02-7401/21 od 20.04.2021. godine, a nakon izjavljenih prigovora od strane Saveza košarkaških invalidskih klubova TK i Sportskog saveza invalidnih lica TK, po raspisanom Javnom pozivu za dodjeli finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2021. godinu , Ministar za boračka pisanja utvrđuje:

 

 

KONAČNU RANG LISTU
invalidskih sportskih klubova kojima se dodjeljuju finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja
i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2021. godinuObavijest o isplati prve rate stipendija za studente/učenike koji su potpisali Ugovore o dodjeli stipendije za akademsku 2020/2021 godinu

O B A V I J E S Tdana 24.06.2021. godine Ministarstvo za boračka pitanja ja izdalo nalog Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona za isplatu prve rate stipendija za studente koji su potpisali Ugovore o dodjeli stipendije za akademsku 2020/2021 godinu. U ponedeljak 28.06.2021. godine, sredstva za stipendije su uplaćena i nalaze se na računima korisnika stipendija.

Nalog za isplatu prve rate stipendija za učenike koji su potpisali Ugovore o dodjeli stipendije za školsku 2020/2021 godinu, nije izdat obzirom da nadležne gradske i općinske službe za boračko invalidsku zaštitu nisu izvršile povrat potpisanih ugovora.

Po prijemu navedenih ugovora, izdat će se nalog i za isplatu stipendija za učenike za školsku 2020/2021 godinu, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Liste za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu odredbe člana 17. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu broj: 02/1-04-5590/21 od 16.03.2021. godine, Komisija za razmatranje prijava po raspisanom oglasu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona, ističe


Listu kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona, čiji su zahtjevi odbačeni kao nepotpuni, neblagovremeni ili odbijeni kao neosnovani


Na osnovu odredbe člana 17. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu broj: 02/1-04-5590/21 od 16.03.2021. godine, Komisija za razmatranje prijava po raspisanom oglasu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona, ističe

Rang lista

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna