Članci

 

 

POPIS DOSTUPNIH INVESTICIJSKIH POTICAJA INVESTITORIMA

U TUZLANSKOM KANTONU (FISKALNI I NEFISKALNI)

Redni

broj

Naziv poticaja i kratak opis poticaja

Institucija koja dodjeljuje poticaj

Kontakt podaci

Institucija koja sprovodi proceduru

1.

Podrška Udruženju za razvoj "NERDA" Tuzla

Podrška za rad i aktivnosti koje sprovodi Udruženje za razvoj „NERDA“ Tuzla, kroz implementiranje projekata koji su usmjereni ka ekonomskom jačanju Tuzlanskog kantona          (planirana sredstva u Budžetu za 2017. godinu iznose 30.000,00 KM)

Vlada Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-302

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

2.

Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata sa područja TK-a koji su smješteni u studentskim centrima u FBiH (Sarajevo i Mostar)

link

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

Tel:035/281-296

035/369-340

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Muhameda Hevaije Uskufija 1

75 000 Tuzla

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

Tel:035/281-296

035/369-340

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Muhameda Hevaije Uskufija 1

75 000 Tuzla

3.

Ulaganje sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

          izradu osnova, programa i projekata zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,

          provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja,

          uspostavu informacionog sistema za zemljište,

          zemljišni monitoring,

          izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta,

          izradu projekta višenamjenskog vrednovanja,

          realizaciju poslova utvrđenih programom gospodarenja,

         dekontaminaciju zemljišta i podizanje zaštitnih pojaseva u neposrednoj blizini putnih komunikacija.

link

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57   75 000Tuzla

4.

Ulaganje sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede (prema namjeni) u:

          zaštitne objekte, kao što su nasipi, obaloutvrde, uređenje korita vodotoka, brane sa akumulacijama, i drugi pripadajući objekti, kao i objekti za zaštitu od erozija i bujica;

         objekte za odvodnjavanje, kao što su osnovna i detaljna odvodna kanalska mreža i drugi pripadajući objekti;

          objekte za iskorištavanje voda za vodosnabdijevanje, kao što su brane i akumulacije, vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, rezervoari i cjevovodi i drugi pripadajući objekti,

     - objekte za zaštitu voda od zagađivanja, kao što su kolektori za prijem i transport otpadnih voda, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ispusti u prijemnik i drugi pripadajući objekti i oprema. Navedeni vodni objekti mogu služiti istovremeno i za više namjena, kada su u pitanju tzv. višenamjenski vodni objekti.

link

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

 

A.Model podrške proizvodnji

link

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

 
 

       1.       Biljna proizvodnja

   

5.

1. Proizvodnja kukuruza

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

6.

2. Proizvodnja kornišona za industrijsku preradu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

7.

3. Proizvodnja merkantilnog krompira

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

8.

4. Proizvodnja povrća ili jagode u

zaštićenom prostoru

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

9.

5. Proizvodnja voća

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

10.

6. Otkup voća za preradu na području Kantona

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

11.

7. Otkup voća za dalju prodaju i izvoz

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

12.

8. Proizvodnja gljiva (šampinjoni, bukovače, šitake)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

13.

9. Proizvodnja komposta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

14.

10. Podizanje nasada jagodičastog voća (malina, kupina, jagoda, borovnica, ribizla i aronija)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

15.

11. Podizanje višegodišnjih nasada, voćnjaci intenzivni (jabuka, kruška i šljiva)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

16.

12. Presadnice povrća i ljekovitog bilja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

 

        2. Animalna proizvodnja

   

17.

1. Muzne krave u liniji otkupa mlijeka

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

18.

2. Vještačko osjemenjavanje plotkinja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

19.

3. Proizvodnja pilećeg mesa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

20.

4. Proizvodnja konzumnih jaja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

21.

5. Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

22.

6. Regresiranje kamata na kredite namijenjene za otkup poljoprivrednih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

23.

7. Podrška organizatorima proizvodnje u kooperaciji otkupa proizvoda iz kooperacije i prodaja tih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

 

                                                                   B. Model kapitalnih ulaganja

   

24.

1. Nabavka nove mehanizacije i opreme u animalnoj i biljnoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

25.

2. Nabavka rasplodne stoke 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

26.

3. Izgradnja sistema protivgradne zaštite

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

27.

 4. Izgradnja sistema za navodnjavanje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

 

C. Model ostalih vrsta podrški

   

28.

 1.Sufinansiranje realizacije projekata od značaja za Kanton

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

 

Program mjera zdravstvene zaštite

link

   

29.

Zdravstvena zaštita životinja

1.Goveda: Vakcinacija protiv bedrenice

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

30.

Zdravstvena zaštita životinja

2.Svinje: Vakcinacija protiv svinjske kuge

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

31.

Zdravstvena zaštita životinja

3.Naknada za eutanazirane životinje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

32.

Zdravstvena zaštita životinja

4.Opremanje labaratorija i održavanje dostignutih standarda u JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

33.

Zdravstvena zaštita životinja

5.Troškovi provođenja mjera zdravstvene zaštite životinja po

naređenju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i mjera veterinarskog javnog zdravstva

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

34.

Zdravstvena zaštita životinja

6.Troškovi eutanazije

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57   75 000Tuzla

35.

Zdravstvena zaštita životinja

7.Troškovi provođenja veterinarskog javnog zdravstva (opremanje službenih veterinara i nabavka zaštitne opreme, uvođenje, razvijanje i uspostavljanje informativnog sistema)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57   75 000Tuzla

36.

Subvencija javnim preduzećima

Razvoj vazdušnog saobraćaja na području Tuzlanskog kantona

link

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

Tel. 035/369-393

Fax 035/369-394

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa: Mije Keroševića 20

75 000 Tuzla

 

37.

Program zapošljavanja mladih kadrova u javnim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2017. godinu

link

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona

Tel. 035/369-419

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa: Rudarska 72

75 000 Tuzla

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

Tel. 035/300-600, Fax.035/275-373

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Franjevačka 36

75 000 Tuzla

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna