Studentima Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli održan čas na temu „Volja, ideja i obrazovanje tajna je uspješnih poduzetnika“

Studenti Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli su u srijedu, 24.04.2019. godine u Multimedijalnoj sali Gimanzije „Meša Selimović" u Tuzli imali priliku prisustvovati času na temu „Volja, ideja i obrazovanje tajna je uspješnih poduzetnika" koji je organizovalo Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona.

 

news 201904251038475346Nakon pozdravne riječi Nerdine Mehinović dekanese Elektrotehničkog fakulteta, na času je 30-tak studenata imali priliku od predstavnika Ministarstva dobiti osnovne informacije o projektu promocije poduzetništva i obrtništva u obrazovnim institucijama, kao i aktvnostima koje Ministarstvo realizuje s ciljem pokretanja poduzetničkog duha ne samo među studentima već i učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja 10 općina/gradova.

Pored predstavnika Ministarstva, studentima su obratili i predstavnici kompanija „LEFTOR" d.o.o. Tuzla i „DELING" d.o.o. Tuzla koji već godinama imaju saradnju sa ovim fakultetom i čijim se studentima svake godine pruža mogućnost obavljanja prakse u navedenim kompanijama.

Nakon uvodnog dijela o počecima poslovanja kompanije Leftor, rukovoditelj marketinga i prodaje Vesna Glavaš-Hrustić istakla je potrebu da uspješan poduzetnik mora prepoznati ono što tržištu nedostaje i jednu takvu ideju uz dosta zalaganja i truda, ali i obrazovanja provesti u vlastiti biznis. Pri tome je ukazala studentima probleme s kojima se mogu suočiti u početnoj fazi poslovanja i navela da je jedan od načina prevazilaženja problema korištenje usluga koje pružaju poslovni inkubatori kao što je BIT Centar u Tuzli u kojem je svoje poslovanje započela i ova kompanija.

Nakon kratkog predstavljanja firme Deling od strane zamjenika direktora Muhameda Ramića i studentske prakse koju ova firma organizuje u saradnji sa Fakultetom elektrotehnike u Tuzli već duži niz godina, studente je najviše interesovalo što se tačno očekuje od studenata koji bi počeli raditi u ovoj i firmama slične djelatnosti te na koji način i u kojem obimu obrazovanje koje stiču tokom školovanja može doprinijeti njihov bržem zapošljavanju.

Jačanje saradnje između sektora obrazovanja i poduzetnika i promocija kulture poduzetništva se nastavlja u petak, 26.04.2019. godine posjetama učenika kompanijama u Srebreniku i Gradačcu.

 

Studenti Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli su u srijedu, 24.04.2019. godine u Multimedijalnoj sali Gimanzije „Meša Selimović" u Tuzli imali priliku prisustvovati času na temu „Volja, ideja i obrazovanje tajna je uspješnih poduzetnika" koji je organizovalo Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona.

 

news 201904251038475346Nakon pozdravne riječi Nerdine Mehinović dekanese Elektrotehničkog fakulteta, na času je 30-tak studenata imali priliku od predstavnika Ministarstva dobiti osnovne informacije o projektu promocije poduzetništva i obrtništva u obrazovnim institucijama, kao i aktvnostima koje Ministarstvo realizuje s ciljem pokretanja poduzetničkog duha ne samo među studentima već i učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja 10 općina/gradova.

Pored predstavnika Ministarstva, studentima su obratili i predstavnici kompanija „LEFTOR" d.o.o. Tuzla i „DELING" d.o.o. Tuzla koji već godinama imaju saradnju sa ovim fakultetom i čijim se studentima svake godine pruža mogućnost obavljanja prakse u navedenim kompanijama.

Nakon uvodnog dijela o počecima poslovanja kompanije Leftor, rukovoditelj marketinga i prodaje Vesna Glavaš-Hrustić istakla je potrebu da uspješan poduzetnik mora prepoznati ono što tržištu nedostaje i jednu takvu ideju uz dosta zalaganja i truda, ali i obrazovanja provesti u vlastiti biznis. Pri tome je ukazala studentima probleme s kojima se mogu suočiti u početnoj fazi poslovanja i navela da je jedan od načina prevazilaženja problema korištenje usluga koje pružaju poslovni inkubatori kao što je BIT Centar u Tuzli u kojem je svoje poslovanje započela i ova kompanija.

Nakon kratkog predstavljanja firme Deling od strane zamjenika direktora Muhameda Ramića i studentske prakse koju ova firma organizuje u saradnji sa Fakultetom elektrotehnike u Tuzli već duži niz godina, studente je najviše interesovalo što se tačno očekuje od studenata koji bi počeli raditi u ovoj i firmama slične djelatnosti te na koji način i u kojem obimu obrazovanje koje stiču tokom školovanja može doprinijeti njihov bržem zapošljavanju.

Jačanje saradnje između sektora obrazovanja i poduzetnika i promocija kulture poduzetništva se nastavlja u petak, 26.04.2019. godine posjetama učenika kompanijama u Srebreniku i Gradačcu.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna