Ministar Puškar posjetio Centar za multidisciplinarne studije u Tuzli

Ministra privrede Tuzlanskog kantona Osmana Puškara sa saradnicima menadžment Visoke škole CMS – Centar za multidisciplinarne studije u Tuzli danas je upoznao sa načinima na koji ova visokoškolska ustanova priprema studente za realno tržište. Riječ je o samostalnoj ustanovi koja je usmjerena na edukaciju budućih stručnjaka u oblasti ekonomije, saobraćaja, energetike, informacijskih sistema i tehnologija, zaštite na radu i zaštite od požara.

mpr posj cms 29012019 1Prema riječima ministra Puškara, respektabilan je naučni potencijal koji postoji u TK i koji je potrebno staviti u funkciju privrednih tokova. „Ovo je vrlo ozbiljna ustanova koja ima puno radnih i poslovnih rezultata i njeni stručnjaci su već prepoznati na tršištu. Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine jest pitanje kvaliteta obrazovanja i pitanja kako ti ljudi moraju biti vrednovani. Mi stojimo iza toga da u TK ima potencijala i da je vrijeme da se promijene politike koje se odnose na to."
Direktor CMS-a doc. dr. Esad Mušanović kazao je da oni studente od prve godine uvode u realni sektor i do sada su, iako postoje tek tri godine, već uspjeli potpisati više od 65 sporazuma sa privrednim subjektima iz okruženja ali i van zemlje gdje njihovi studenti upravo borave na praksi. Zahvalivši se ministru Puškaru što je prepoznao njihov trud, direktor Mušanović je kazao da su do sada uspostavili saradnju sa brojnim državnim agencijama i ministarstvima za koje rade određene projekte iz oblasti energetike, saobraćaja i zaštite na radu, za koje i obrazuju kadrove.

Ministra privrede Tuzlanskog kantona Osmana Puškara sa saradnicima menadžment Visoke škole CMS – Centar za multidisciplinarne studije u Tuzli danas je upoznao sa načinima na koji ova visokoškolska ustanova priprema studente za realno tržište. Riječ je o samostalnoj ustanovi koja je usmjerena na edukaciju budućih stručnjaka u oblasti ekonomije, saobraćaja, energetike, informacijskih sistema i tehnologija, zaštite na radu i zaštite od požara.

mpr posj cms 29012019 1Prema riječima ministra Puškara, respektabilan je naučni potencijal koji postoji u TK i koji je potrebno staviti u funkciju privrednih tokova. „Ovo je vrlo ozbiljna ustanova koja ima puno radnih i poslovnih rezultata i njeni stručnjaci su već prepoznati na tršištu. Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine jest pitanje kvaliteta obrazovanja i pitanja kako ti ljudi moraju biti vrednovani. Mi stojimo iza toga da u TK ima potencijala i da je vrijeme da se promijene politike koje se odnose na to."
Direktor CMS-a doc. dr. Esad Mušanović kazao je da oni studente od prve godine uvode u realni sektor i do sada su, iako postoje tek tri godine, već uspjeli potpisati više od 65 sporazuma sa privrednim subjektima iz okruženja ali i van zemlje gdje njihovi studenti upravo borave na praksi. Zahvalivši se ministru Puškaru što je prepoznao njihov trud, direktor Mušanović je kazao da su do sada uspostavili saradnju sa brojnim državnim agencijama i ministarstvima za koje rade određene projekte iz oblasti energetike, saobraćaja i zaštite na radu, za koje i obrazuju kadrove.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna