Potpisan Ugovor i sa „Vodo-ins“ d.o.o Tuzla u cilju realizacije Programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja

U skladu sa Sporazumom o uspostavljanju zajedničke saradnje za realizaciju „Programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja" potpisanim od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, započeta je u julu 2018. godine implementacija zajedničkog programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba u svrhu novog i bržeg zapošljavanja kod poslodavaca sa područja Tuzlanskog kantona.

vodoins mp potpis 1Ovaj program je fokusiran na nezaposlene osobe koje nemaju potrebna znanja i vještine, posebno kada su u pitanju nove metode i tehnologije rada. Na osnovu raspisanog Javnog poziva za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja, odabrani su poslovni subjekti sa područja Tuzlanskog kantona, koji će ostvariti pravo na predmetnu subvenciju.
Shodno tome, danas su u prostorijama Ministarstva privrede, potpisan ugovori i sa kompanijom "Vodo-ins" d.o.o. Tuzla, kojoj je u okviru ovog Programa odobreno 8.000,00 KM za sufinansiranje dokvalifikacije/prekvalifikacije 3 nezaposlene osobe za certificirane zavarivače, koji će nakon uspješne doobuke u okviru Instituta za zavarivanje d.o.o. Tuzla, biti zaposleni u navedenoj kompaniji. Takođe, ova kompanija će za period od dvanaest mjeseci ostvariti i pravo na refundaciju troškova obaveznih doprinosa za 3 novozaposlena, što je okviru ovog Programa obezbijeđeno od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
Programom se nastoje realizovati ciljevi koje su Ministarstvo, Zavod i Služba identifikovali kao prioritetni, a koji se odnose na prilagođavanje radne snage, smanjenje broja nezaposlenih i zadovoljavanje stvarnih potreba tržišta rada, afirmaciju cjeloživotnog učenja i ulaganje u nova znanja i vještine, što u konačnici treba doprinijeti stvaranju uslova za održivost, rast i razvoj poslovnih subjekata registrovanih na području Tuzlanskog kantona i jačanju privrednog razvoja Tuzlanskog kantona.

U skladu sa Sporazumom o uspostavljanju zajedničke saradnje za realizaciju „Programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja" potpisanim od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, započeta je u julu 2018. godine implementacija zajedničkog programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba u svrhu novog i bržeg zapošljavanja kod poslodavaca sa područja Tuzlanskog kantona.

vodoins mp potpis 1Ovaj program je fokusiran na nezaposlene osobe koje nemaju potrebna znanja i vještine, posebno kada su u pitanju nove metode i tehnologije rada. Na osnovu raspisanog Javnog poziva za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja, odabrani su poslovni subjekti sa područja Tuzlanskog kantona, koji će ostvariti pravo na predmetnu subvenciju.
Shodno tome, danas su u prostorijama Ministarstva privrede, potpisan ugovori i sa kompanijom "Vodo-ins" d.o.o. Tuzla, kojoj je u okviru ovog Programa odobreno 8.000,00 KM za sufinansiranje dokvalifikacije/prekvalifikacije 3 nezaposlene osobe za certificirane zavarivače, koji će nakon uspješne doobuke u okviru Instituta za zavarivanje d.o.o. Tuzla, biti zaposleni u navedenoj kompaniji. Takođe, ova kompanija će za period od dvanaest mjeseci ostvariti i pravo na refundaciju troškova obaveznih doprinosa za 3 novozaposlena, što je okviru ovog Programa obezbijeđeno od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
Programom se nastoje realizovati ciljevi koje su Ministarstvo, Zavod i Služba identifikovali kao prioritetni, a koji se odnose na prilagođavanje radne snage, smanjenje broja nezaposlenih i zadovoljavanje stvarnih potreba tržišta rada, afirmaciju cjeloživotnog učenja i ulaganje u nova znanja i vještine, što u konačnici treba doprinijeti stvaranju uslova za održivost, rast i razvoj poslovnih subjekata registrovanih na području Tuzlanskog kantona i jačanju privrednog razvoja Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna