OŠ Gornja Tuzla- nova pametna škola

Osnovna škola Gornja Tuzla jedna je od najstarijih škola na području Tuzlanskog kantona. Objekat škole izgrađen je 1884. godine. Osim povremenih proširenja zbog potreba nastave, na objektu nije urađena niti jedna značajna rekonstrukcija. Nastavu pohađa oko 300 učenika.

Osnovna škola Gornja Tuzla, jedna je od 7 škola uključenih u projekat Pametne škole, kojim je predviđena energetska obnova objekta koja uključuje termoizolaciju vanjskih zidova, izolaciju stropa, zamjenu vanjske stolarije i zamjenu sistema grijanja novim i energetski efikasnim kotlom na biomasu (pelet). Ukupna vrijednost radova na objektu iznosi 190.722,74 BAM.

gt-39-1Menadžment i uposlenici nisu mogli sakriti zadovoljstvo zbog učešća u projektu, kao i samim tokom izvođenja radova.

Azra Feukić, direktorica škole: "Od samog početka, od pripremne faze za provođenje mjera, primjetili smo profesionalnost uposlenika CRP-a. Jednostavno obraćali su pažnju na svaki detalj i ništa nisu prepuštali slučaju. Imala sam osjećaj da se prema našem objektu ponašaju kao prema svojoj kući. Moram pohvaliti i rad nadzora kao i samih izvođača radova. Svaka naša sugestija je uzeta u obzir i obavješteni smo o svakom detalju. U dosadašnjem toku, nije bili jednog problema i iskreno se nadamo da će tako ostati do samog kraja izvođenja radova na našoj školi. Jednostavno njihova saradnja i profesionalnost je na zavidnoj razini."

Radovi na školi u Gornjoj Tuzli, koji su trenutno u toku, donijeli su veliku radost kako učenicima tako i ostatku lokalne zajednice. Stiče se utisak da svi sa nestrpljenjem očekuju početak nove školske godine.

„Mislim da neću pretjerati ako kažem da je ovo za nas historijski trenutak. Dosadašnji način zagrijavanja u objetku, dotrajala stolarija, dovela je do toga da je ložač morao više puta na dan dolaziti u toku zime da bi održavao temprraturu a samim tim i potrebne uslove za rad u školi. Očekujemo se će nakon ovog projekta postati savremena škola u koju će učenici dolaziti sa velikom radošću." naglasila je direktorica.

„Inovativnim umom do pametnih škola" ili skraćeno „Pametne škole" naziv je 3,2 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta. Projekat se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Projekat implementiraju: Centar za razvoj i podršku (CRP), Tuzla sa partnerima: Tuzlanski kanton; Brodsko –posavska županija; Zelena akcija, Zagreb i Brodsko ekološko društvo, Slavonski Brod.

Sa direktoricom škole razgovarao je Adi Tanović (CRP) – projektni asistent na projektu „Pametne škole".

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15