Sastanak sa predstavnicima Sindikata metalaca

Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona Osman Puškar održao je sastanak sa predstavnicima kantonalnog odbora Sindikata metalaca Tuzlanskog kantona, predvođeni predsjednikom Mešanom Vidićem. Sastanak je bio formalnog karaktera, sa osnovnim ciljem upoznavanja ministra Puškara sa stanjem u metaloprerađivačkoj industriji.

IMG 20180202 153759

Ministar Puškar je ovom prilikom istakao da će aktivnosti Ministarstva privrede u narednom periodu prvenstveno imati razvojni karakter i da su prezentovane informacije od strane Sindikata metalaca Tuzlanskog kantona, veoma bitne za sagledavanje trenutne situacije u metaloprerađivačkoj industriji. Tokom sastanka, predstavnici Sindikata prezentirali su tekuće probleme sa kojima se susreću u svom radu, kao i načine za rješavanje i prevazilaženje istih.

Sastanak je završen u pozitivnom tonu, obzirom da su predstavnici Sindikata iskazali zahvalnost ministru Puškaru na prijemu i spremnosti da se u narednom periodu iznađe mogućnost za rješavanje identifikovanih problema radnika u metaloprerađivačkoj industriji.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna