Priprema za potpisivanje Protokola o saradnji između Vlade TK i Univerziteta u Tuzli

S ciljem intenziviranja saradnje između Vlade Tuzlanskog kantona i JU Univerziteta u Tuzli, dana 30.01.2018. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli održan je sastanak kojem su prisustvovali ministar privrede Tuzlanskog kantona prof. Osman Puškar sa saradnicima, rektorica Univerziteta dr.sci. Nermina Hadžigrahić sa saradnicom, dekanesa Ekonomskog fakulteta dr.sci. Ermina Smajlović, predstavnik Mašinskog fakulteta u Tuzli dr.sci. Muhamed Mehmedović i predstavnik Rudarsko Geološko Građevinskog fakulteta u Tuzli dr.sci. Nedim Suljić.

Rektorat protokol o saradnji 31 08 2018Tema sastanka je bila razmatranje modaliteta saradnje te formaliziranje iste između Vlade TK i Univerziteta u Tuzli putem potpisivanja Protokola o saradnji u oblastima od zajedničkog interesa, kojim bi bila predviđena razmjena znanja i zajedničkih aktivnosti u naučnim i stručnim ekonomsko-privrednim oblastima između navedenih institucija.
Budući da je ovo bio inicijalni sastanak na kojem su predstavnici Ministarstva privrede predstavili Protokol o saradnji ostalim sudionicima, u narednom periodu se očekuje finaliziranje teksta i potpisivanje Protokola o saradnji.

 

 

 

 

S ciljem intenziviranja saradnje između Vlade Tuzlanskog kantona i JU Univerziteta u Tuzli, dana 30.01.2018. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli održan je sastanak kojem su prisustvovali ministar privrede Tuzlanskog kantona prof. Osman Puškar sa saradnicima, rektorica Univerziteta dr.sci. Nermina Hadžigrahić sa saradnicom, dekanesa Ekonomskog fakulteta dr.sci. Ermina Smajlović, predstavnik Mašinskog fakulteta u Tuzli dr.sci. Muhamed Mehmedović i predstavnik Rudarsko Geološko Građevinskog fakulteta u Tuzli dr.sci. Nedim Suljić.

Rektorat protokol o saradnji 31 08 2018Tema sastanka je bila razmatranje modaliteta saradnje te formaliziranje iste između Vlade TK i Univerziteta u Tuzli putem potpisivanja Protokola o saradnji u oblastima od zajedničkog interesa, kojim bi bila predviđena razmjena znanja i zajedničkih aktivnosti u naučnim i stručnim ekonomsko-privrednim oblastima između navedenih institucija.
Budući da je ovo bio inicijalni sastanak na kojem su predstavnici Ministarstva privrede predstavili Protokol o saradnji ostalim sudionicima, u narednom periodu se očekuje finaliziranje teksta i potpisivanje Protokola o saradnji.

 

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna