Unapređenje saradnje sa akademskom zajednicom

Saradnja na realizaciji aktivnosti koje će imati za cilj dalji razvoj poduzetništva i privredni razvoj u cjelini bila je tema sastanka održanog danas u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona kojem su, pored ministra privrede u Vladi Tuzlanskog kantona Osmana Puškara i saradnika, prisustvovali i dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, dr.sc. Ermina Smajlović, prodekanica za NIR dr.sc. Sabina Đonlagić Alibegović i dr.sc. Adisa Delić, vanredni profesor na Ekonomskom fakulteta Tuzla.

Slika 04012018 mpTokom sastanka bilo je riječi o dosadašnjoj saradnji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i ministarstava Tuzlanskog kantona te, između ostalog, istaknuta dosadašnja uloga ovog Fakulteta u izradi i implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina.
Ministar Puškar istaknuo je važnost ali i potrebu većeg uključivanja Univerziteta u Tuzli u javne politike, projekte i aktivnosti koje se tiču razvoja Tuzlanskog kantona. Dogovorene su i naredne zajedničke aktivnosti Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli koje će započeti već tokom naredne sedmice kada se očekuje promocija Vodiča za investitore Tuzlanskog kantona za studente ovog fakulteta.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna