Korisnici subvencionirane kreditne linije

Vlada Tuzlanskog kantona je u Budžetu za 2017. godinu obezbjedila sredstva za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, čime se istim omogućava obezbjeđenje finansijskih sredstava za pokretanje ili unapređenje poslovnih aktivnosti putem kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope.

Ministarstvo je provelo proceduru odabira najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga plasmana kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope, nakon koje je kao najpovoljnjiji ponuđač proglašena Sparkasse Bank d.d. Sarajevo, sa kojom je Vlada kantona dana 31.08.2017. godine, zaključila ugovor o plasmanu kreditnih sredstava.
Zaključenim Ugovorom Banka se obavezala da će u skladu sa vlastitim procedurama iz svojih sredstava odobravati finansiranje putem svojih namjenskih kreditnih sredstava ukupne vrijednosti od 25,1 milion KM, za osnovna i obrtna sredstva privrednim subjektima, sa područja Tuzlanskog kantona. Kamatna stopa iznosi 4,2%, a Vlada Kantona se obavezala da će subvencionirati dio godišnje kamatne stope u procentu 3% po svakom pojedinačnom finansiranju za privrednog subjekta kome Banka odobri kreditna sredstva.
Ukupan iznos subvencije Vlade Tuzlanskog kantona po svim kreditima iznosiće 1,1 milion konvertibilnih maraka. Krediti po ovoj kreditnoj liniji ne mogu koristiti za zatvaranje drugih kredita.


Zaključno sa 31.12.2017. godine krediti po ovoj kreditnoj liniji su odobreni za ukupno 26 preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona, i to:


1. „TARGET" d.o.o., Gradačac,
2. „WELL" d.o.o., Živinice,
3. „MANICO I" d.o.o,, Doboj Istok,
4. „AQUA MAX LINE" d.o.o., Lukavac,
5. „THEMA" d.o.o., Gradačac,
6. „FINING" d.o.o., Gračanica,
7. „PJESKARA" d.o.o., Dobošnica,
8. „Husanović & Co" d.o.o., Gračanica,
9. „SET UP S" d.o.o., Tuzla,
10. „CAFFEMATIC" d.o.o., Tuzla,
11. „SKY CONCORD" d.o.o., Živinice,
12. „PIEMONTE" d.o.o. Tuzla,
13. „TQM" d.o.o. Lukavac,
14. „HIDRA Co" d.o.o. Gradačac,
15. „SAKSOFON" d.o.o. Tuzla,
16. „TEHNOGRAD COMPANY" d.o.o. Tuzla,
17. „KISMET" d.o.o. Brijesnica,
18. „NEONETX" d.o.o. Tuzla,
19. „LAKMUS" d.o.o. Lukavac,
20. „ČEKTALO PROMET" d.o.o. Sapna,
21. „PERSEL" d.o.o. Srebrenik,
22. „KEDRAN" d.o.o. Srebrenik,
23. „LAFAT KOMERC" d.o.o. Kalesija,
24. „MENPROM" d.o.o. Tuzla,
25. „LAĐA" d.o.o. Gračanica,
26. „TUZLANSKI SAJAM" d.o.o. Tuzla.

 

Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost odnosno pozitivno mišljenje za ovih 26 zahtjeva, a ukupni iznos do sada odobrenih kreditnih sredstava je 8.625.000,00 KM.
Banka će nastaviti procedure i plasman finansijskih sredstava i u 2018. godini, do utroška sredstava u iznosu od 25,1 milion KM, po ugovoru sa Vladom Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona je u Budžetu za 2017. godinu obezbjedila sredstva za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, čime se istim omogućava obezbjeđenje finansijskih sredstava za pokretanje ili unapređenje poslovnih aktivnosti putem kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope.

Ministarstvo je provelo proceduru odabira najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga plasmana kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope, nakon koje je kao najpovoljnjiji ponuđač proglašena Sparkasse Bank d.d. Sarajevo, sa kojom je Vlada kantona dana 31.08.2017. godine, zaključila ugovor o plasmanu kreditnih sredstava.
Zaključenim Ugovorom Banka se obavezala da će u skladu sa vlastitim procedurama iz svojih sredstava odobravati finansiranje putem svojih namjenskih kreditnih sredstava ukupne vrijednosti od 25,1 milion KM, za osnovna i obrtna sredstva privrednim subjektima, sa područja Tuzlanskog kantona. Kamatna stopa iznosi 4,2%, a Vlada Kantona se obavezala da će subvencionirati dio godišnje kamatne stope u procentu 3% po svakom pojedinačnom finansiranju za privrednog subjekta kome Banka odobri kreditna sredstva.
Ukupan iznos subvencije Vlade Tuzlanskog kantona po svim kreditima iznosiće 1,1 milion konvertibilnih maraka. Krediti po ovoj kreditnoj liniji ne mogu koristiti za zatvaranje drugih kredita.


Zaključno sa 31.12.2017. godine krediti po ovoj kreditnoj liniji su odobreni za ukupno 26 preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona, i to:


1. „TARGET" d.o.o., Gradačac,
2. „WELL" d.o.o., Živinice,
3. „MANICO I" d.o.o,, Doboj Istok,
4. „AQUA MAX LINE" d.o.o., Lukavac,
5. „THEMA" d.o.o., Gradačac,
6. „FINING" d.o.o., Gračanica,
7. „PJESKARA" d.o.o., Dobošnica,
8. „Husanović & Co" d.o.o., Gračanica,
9. „SET UP S" d.o.o., Tuzla,
10. „CAFFEMATIC" d.o.o., Tuzla,
11. „SKY CONCORD" d.o.o., Živinice,
12. „PIEMONTE" d.o.o. Tuzla,
13. „TQM" d.o.o. Lukavac,
14. „HIDRA Co" d.o.o. Gradačac,
15. „SAKSOFON" d.o.o. Tuzla,
16. „TEHNOGRAD COMPANY" d.o.o. Tuzla,
17. „KISMET" d.o.o. Brijesnica,
18. „NEONETX" d.o.o. Tuzla,
19. „LAKMUS" d.o.o. Lukavac,
20. „ČEKTALO PROMET" d.o.o. Sapna,
21. „PERSEL" d.o.o. Srebrenik,
22. „KEDRAN" d.o.o. Srebrenik,
23. „LAFAT KOMERC" d.o.o. Kalesija,
24. „MENPROM" d.o.o. Tuzla,
25. „LAĐA" d.o.o. Gračanica,
26. „TUZLANSKI SAJAM" d.o.o. Tuzla.

 

Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost odnosno pozitivno mišljenje za ovih 26 zahtjeva, a ukupni iznos do sada odobrenih kreditnih sredstava je 8.625.000,00 KM.
Banka će nastaviti procedure i plasman finansijskih sredstava i u 2018. godini, do utroška sredstava u iznosu od 25,1 milion KM, po ugovoru sa Vladom Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna