Delegacija Vlade TK učestvovala u studijskoj posjeti Italiji

Delegacija Tuzlanskog kantona je u periodu od 17. do 21. decembra 2017. godine učestvovala u studijskoj posjeti koju je organizovala italijanska organizacija CISP u okviru projekta: AID 10983 - Biodiverzitet za lokalni razvoj - Inovativni model participativnog upravljanja zaštićenim pejsažom Konjuh u Bosni i Hercegovini / BioSvi, sufinasiranog od strane Italijanske agencije za saradnju i razvoj (AICS).

Studijska posjeta 01

Tokom posjete Rimu, Ankoni i Karpenji delegaciju je primio Ambasador BiH u Italiji Nj. E. Josip Gelo te je održan niz sastanaka sa predstavnicima vlasti na državnom, regionalnom i lokalnom nivou, kao i sa predstavnicima razvojnih agencija i Univerziteta. Zaključci sa sastanaka i okruglih stolova su, između ostalog, potvrdili da su odabrane institucije Tuzlanskog kantona relevantni partneri u projektima razvoja i promocije turizma.
U cilju razmjene iskustava delegacija Tuzlanskog kantona je posjetila regiju Marke i park prirode Saso, Simone i Simonćelo. Aktivnosti delegacije Tuzlanskog kantona je pratila i Regionalna televizija Rai 3, koja je u svojim informativnim emisijama izvještavala o toku posjete.
Delegaciju Tuzlanskog kantona su činili ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Hasan Fehratović, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić, koordinator kantonalnog odbora za razvoj Senad Ovčina, direktor JU Zaštićeni pejzaž Konjuh Banovići Enes Modrić, načelnik općine Kladanj Jusuf Čavkunović, načelnik općine Živinice Samir Kamenjaković i predstavnik CISP-a za BiH i direktor projekta BioSvi Jasmina Ovčina.

 

 

Delegacija Tuzlanskog kantona je u periodu od 17. do 21. decembra 2017. godine učestvovala u studijskoj posjeti koju je organizovala italijanska organizacija CISP u okviru projekta: AID 10983 - Biodiverzitet za lokalni razvoj - Inovativni model participativnog upravljanja zaštićenim pejsažom Konjuh u Bosni i Hercegovini / BioSvi, sufinasiranog od strane Italijanske agencije za saradnju i razvoj (AICS).

Studijska posjeta 01

Tokom posjete Rimu, Ankoni i Karpenji delegaciju je primio Ambasador BiH u Italiji Nj. E. Josip Gelo te je održan niz sastanaka sa predstavnicima vlasti na državnom, regionalnom i lokalnom nivou, kao i sa predstavnicima razvojnih agencija i Univerziteta. Zaključci sa sastanaka i okruglih stolova su, između ostalog, potvrdili da su odabrane institucije Tuzlanskog kantona relevantni partneri u projektima razvoja i promocije turizma.
U cilju razmjene iskustava delegacija Tuzlanskog kantona je posjetila regiju Marke i park prirode Saso, Simone i Simonćelo. Aktivnosti delegacije Tuzlanskog kantona je pratila i Regionalna televizija Rai 3, koja je u svojim informativnim emisijama izvještavala o toku posjete.
Delegaciju Tuzlanskog kantona su činili ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Hasan Fehratović, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić, koordinator kantonalnog odbora za razvoj Senad Ovčina, direktor JU Zaštićeni pejzaž Konjuh Banovići Enes Modrić, načelnik općine Kladanj Jusuf Čavkunović, načelnik općine Živinice Samir Kamenjaković i predstavnik CISP-a za BiH i direktor projekta BioSvi Jasmina Ovčina.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna