Vijesti iz Vlade

Potpisan Sporazum o razumijevanju – ljekari u Tuzlanskom kantonu prekidaju štrajk

Predstavnici Vlade TK i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije ovog kantona danas su potpisali sporazum o razumijevanju kojim su stvoreni uslovi za prekid generalnog štrajka.
S obzirom da su ispunjeni dogovoreni uslovi, Štrajkački odbor sindikata danas će u 15 sati održati sastanak na kojem će biti donesena odluka o zamrzavanju, odnosno prekidanju generalnog štrajka.

Sporazum 01 12 12 2017Prema ovom sporazumu Vlada Tuzlanskog kantona će, uvažavajući reprezentativnost Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, a koja proizilazi iz Rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti Sindikata za područje djelatnosti doktora medicine i stomatologije Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, ovaj sindikat uvažavati kao socijalnog partnera u kolektivnom pregovaranju u skladu sa odredbama Zakona o radu.
Podsjetimo, do danas ovaj sindikat nije imao reprezentativnost na području TK, a na prošlosedmičnom sastanku dogovoreno je da se, isključivo poštujući zakonske mogućnosti, iznađe rješenje prema kojem će Kantonalni sindikat iz reprezentativnosti na federalnom nivou crpiti istu na nivou kantona što je na kraju i postignuto potpisivanjem sporazuma.
„Mi smo od samog početka štrajka imali pregovore s predstavnicima sindikata. Oni su finalizirani dolaskom predsjednika ovog sindikata na federalnom nivou, koji je danas dao punomoć ovlaštenom zastupniku na području TK da s nama potpiše sporazum. Očekujem da će ovaj sindikat prekinuti štrajk i vratiti se redovnim aktivnostima u 13 domova zdravlja, Univerzitetsko-kliničkom centru u Tuzli, Općoj bolnici u Gračanici i Banji Ilidža u Gradačcu", kazao je ministar zdravstva TK Bahrudin Hadžiefendić.
Potpredsjednik Federalnog saveza sindikata i predsjednik Štrajkačkog odbora u TK Admir Suljić je rekao da je današnjim činom ovaj sindikat postao socijalni partner te da ulazi u razgovore kako bi se razriješio status doktora medicine i stomatologije u najmnogoljudnijem kantonu u FBiH.
„To je veliki korak prema ostvarenju našeg cilja, a to je potpisivanje kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije u TK. Mi ćemo danas u 15 sati održati sastanak Štrajkačkog odbora na kojem ćemo donijeti odluku o zamrzavanju štrajka, a koja će biti na snazi sve do potpisivanja kolektivnog ugovora", dodao je Suljić.

Predstavnici Vlade TK i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije ovog kantona danas su potpisali sporazum o razumijevanju kojim su stvoreni uslovi za prekid generalnog štrajka.
S obzirom da su ispunjeni dogovoreni uslovi, Štrajkački odbor sindikata danas će u 15 sati održati sastanak na kojem će biti donesena odluka o zamrzavanju, odnosno prekidanju generalnog štrajka.

Sporazum 01 12 12 2017Prema ovom sporazumu Vlada Tuzlanskog kantona će, uvažavajući reprezentativnost Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, a koja proizilazi iz Rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti Sindikata za područje djelatnosti doktora medicine i stomatologije Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, ovaj sindikat uvažavati kao socijalnog partnera u kolektivnom pregovaranju u skladu sa odredbama Zakona o radu.
Podsjetimo, do danas ovaj sindikat nije imao reprezentativnost na području TK, a na prošlosedmičnom sastanku dogovoreno je da se, isključivo poštujući zakonske mogućnosti, iznađe rješenje prema kojem će Kantonalni sindikat iz reprezentativnosti na federalnom nivou crpiti istu na nivou kantona što je na kraju i postignuto potpisivanjem sporazuma.
„Mi smo od samog početka štrajka imali pregovore s predstavnicima sindikata. Oni su finalizirani dolaskom predsjednika ovog sindikata na federalnom nivou, koji je danas dao punomoć ovlaštenom zastupniku na području TK da s nama potpiše sporazum. Očekujem da će ovaj sindikat prekinuti štrajk i vratiti se redovnim aktivnostima u 13 domova zdravlja, Univerzitetsko-kliničkom centru u Tuzli, Općoj bolnici u Gračanici i Banji Ilidža u Gradačcu", kazao je ministar zdravstva TK Bahrudin Hadžiefendić.
Potpredsjednik Federalnog saveza sindikata i predsjednik Štrajkačkog odbora u TK Admir Suljić je rekao da je današnjim činom ovaj sindikat postao socijalni partner te da ulazi u razgovore kako bi se razriješio status doktora medicine i stomatologije u najmnogoljudnijem kantonu u FBiH.
„To je veliki korak prema ostvarenju našeg cilja, a to je potpisivanje kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije u TK. Mi ćemo danas u 15 sati održati sastanak Štrajkačkog odbora na kojem ćemo donijeti odluku o zamrzavanju štrajka, a koja će biti na snazi sve do potpisivanja kolektivnog ugovora", dodao je Suljić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna Vlada Rad Vlade Aktivnosti Potpisan Sporazum o razumijevanju – ljekari u Tuzlanskom kantonu prekidaju štrajk