Vijesti iz Vlade

PREDSTAVNICI UNICEF-a POSJETILI TUZLANSKI KANTON

Tuzla, 11.09.2012. godine

PREDSTAVNICI UNICEF-a POSJETILI TUZLANSKI KANTON

Kako bi razgovarali o realizaciji već započetih projekata, ali i započinjanju novih aktivnosti s ciljem kompletnije pokrivenosti potreba djece u njihovom rastu i razvoju od ranog djetinjstva do adolescencije, u posjeti ministarstvima Tuzlanskog kantona danas je, sa saradnicima, boravila Florence Bauer, Predstavnica UNICEF-a za Bosnu i Hercegovinu. Obzirom da UNICEF kontinuirano pomaže rad Centra za rani rast i razvoj djece u Tuzli predstavnici UNICEF-a su sa ministricom zdravstva Tuzlanskog kantona Nadom Pavlović Čalić razgovarali o mogućnostima širenja mreže ovakvih centara na područje cijelog Kantona, kako bi djeca, ali i roditelji, u što većem broju mogli koristiti usluge koje on pruža. Otvaranje "satelit centara" na područjima Kiseljaka i Gornje Tuzle bi trebalo biti prioritet, a sve kako bi se ovom vrstom usluga obuhvatilo što više djece i roditelja koji za to do sada nisu imali priliku, istakla je Vesna Suljević Dropić, Šef dispanzera za predškolsku djecu Doma zdravlja Tuzla.

{gallery}VLADA/SAOPSTENJA/2012/09{/gallery}
Ističući da cijeni podršku i predanost UNICEF-a poboljšanju ukupnog standarda djece ministrica Pavlović Čalić je podržala ovu inicijativu, a goste upoznala i sa drugim aktivnostima koje Ministarstvo provodi. Sa Zavodom za javno zdravstvo i Zavodom zdravstvenog osiguranja već u ovoj godini su napravljene određene promjene i pozitivni pomaci za poboljšanje zdravstvene njege najmlađih. "Između ostalog tu je i naša težnja koju smo ostvarili u okviru "B liste lijekova" na koju su uvršteni određeni lijekovi za djecu, koji se u potpunosti finansiraju iz sredstava Zavoda," istakla je ministrica, dodajući da se na ovaj način nastojalo zaštititi određeni broj porodica čija djeca boluju od bolesti čije liječenje iziskuje značajna sredstva.

Obzirom da UNICEF provodi i više projekata koji za cilj imaju zaštitu djece žrtava nasilja, svjedoka nasilja, ali i djece prijestupnika i počinilaca krivičnih djela, predstavnici ove humane međunarodne organizacije su posjetili i Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona. Ministar Alen Taletović je sa saradnicima goste upoznao sa aktivnostima Ministarstva na ovom planu, a prije svega sa djelovanjem Disciplinskog centra za maloljetnike i Centrom za pružanje besplatne pravne pomoći. Kao otežavajuća okolnost u radu Ministarstva danas je istaknuta podijeljena nadležnost u ovoj oblasti između kantona i Federacije BiH. "Ministarstvo je više puta iniciralo izmjene određenih propisa, ali je izostajala reakcija resornog federalnog nivoa vlasti. Ono što smo mogli samostalno uraditi, mi smo otvaranjem Disciplinskog centra i učinili" istakao je ministar Taletović.
Od UNICEF-a i drugih međunarodnih organizacija danas je zatraženo da međusobno i u saradnji sa Ministarstvom sinhronizuju aktivnosti i utiču na druge nivoe vlasti u BiH kako bi uzeli aktivnije učešće u realizaciji inicijativa i ideja koje je Ministarstvo pravosuđa i uprave i Vlada Tuzlanskog kantona već uputila.
Na osnovu dosadašnjih rezulatata gospođa Florence Bauer je Tuzlanski kanton ocijenila kao progresivan, a provedene aktivnosti mogu biti primjer drugima na koji način se može i treba pristupiti rješavanju ovih problema.

 

Povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem bila je glavna tema razgovora koje su predstavnici UNICEF-a imali sa Ministricom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Obzirom na podijeljenu nadležnost u okviru predškolskog odgoja i obrazovanja između općinskog i kantonalnog nivoa vlasti ministrica Nađa Avdibašić Vukadinović je prisutne upoznala sa zakonskim odrebama, koje trenutno za svu djecu prije upisa u prvi razred osnovne škole predviđaju obaveznih 150 sati programiranog rada u predškolskom odgoju, ali i težnjama Ministarstva da se ovaj broj sati do 2015. godine znatno poveća. "S tim u vezi, a u želji da što prije obezbijedimo deficitarni kadar za rad sa ovom djecom, u saradnji sa Univerzitetom radi se na stvaranju mogućnosti da se svi oni koji, zbog kontinuiranog smanjenja broja upisane djece u osnovni školama, budu bili tehnološki višak mogu prekvalifikovati i steći uslove za nastavak rada sa djecom predškolskog uzrasta," istakla je Ministrica.
Ministrica Avdibašić Vukadinović i predstavnici UNICEF-a su ovom prilikom pohvalili uspostavljenu interresornu saradnju u okviru Vlade Tuzlanskog kantona, a koja je već rezultirala saradnjom tri ministarstva u okviru Centra za rani rast i razvoj djece u Tuzli, a bit će nastavljena i u nizu drugih projekata.
Gospođa Bauer informisala je Ministricu da su Tuzla i Gradačac nedavno dobili grant sredstva UNICEF-a za opremanje prostorija za predškolski odgoj, koje bi trebale da budu funkcionalne već tokom ove jeseni, a čime bi se većem broju djece omogućio pristup predškolskom obrazovanju.

Današnja posjeta predstavnika UNICEF-a kantonalnim resornim ministarstvima prva je u nizu, a u narednom periodu planira se i obilazak ministarstava i vlada drugih kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna Vlada PREDSTAVNICI UNICEF-a POSJETILI TUZLANSKI KANTON